Marturii Arsenie Boca

”Constituie nişte veritabile mărgăritare duhovniceşti pe salba ortodoxiei. Dacă pe vremea regimului de tristă amintire fiecare om care l-a căutat pe parintele, pentru sfat şi binecuvântare, ţinea ascunsă comoara în casa lui, acum e bucuros să o împărtăşească şi celorlalţi. Aşa au fost adunate numeroase mărturii, care au fost date spre tipărire [ ……]

Pe an ce trece aceste mărturii devin tot mai numeroase, deoarece Părintele îşi face simţită prezenţa atunci când îl chemăm în ajutor.

Sfaturi şi îndrumări date credincioşilor de către Părintele Arsenie
Vremea în Bucureşti
„Din cuvintele Părintelui Arsenie”, dăruite nouă de Părintele Teofil de la Sâmbăta, în cartea „Gânduri de altădată…”, 
apărută la Editura Mitropoliei Olteniei, 2006

* ” Să-ţi fereşti capul de frig şi de prostie”;
* „Concepţia de viaţă creştină” : oxigen (aer bun), glicogen (hrană raţională), somn, sa-ţi păstrezi energia vitală (hormonii) şi să ai un program de viaţă creştină ;
* „În mintea strâmbă şi lucrul drept se strâmbă”;
* „Cea mai lungă cale este calea care duce de la urechi la inimă”;
* „Un suflet trist este cu luminile stinse”;
* „Bobul lui se preschimbă în tăciune, iar el se crede grâu nedreptăţit”;
* „Mustrarea învinge, dar nu convinge”;
* „Dragostea lui Dumnezeu faţă de cel mai mare păcătos este mai mare decât dragostea celui mai mare sfânt faţă de Dumnezeu”.